Włókniny filtracyjne syntetyczne

NF 600PS

Specyfikacja techniczna:

  • 100% progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, łączone termicznie, nasycone specjalnym środkiem klejącym i zabezpieczone siatką poliestrową od strony wylotu powietrza
  • taka konstrukcja powoduje równomierny przepływ powietrza, a zatrzymane zanieczyszczenia pozostają w filtrze nawet podczas wstrząsu wywołanego rozruchem lub wyłączeniem dmuchawy
  • skuteczność działania materiału od początku do końca okresu użytkowania
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału gwarantuje stabilność wymiarową przez cały okres użytkowania, nawet przy wysokich wartościach przepływu
  • włóknina NF 600PS ma znakomite dane filtracyjne potwierdzone przez atesty wydane w Europie (VTT w Finlandii) i w USA (Air Filter Testing Laboratories, Inc.)