Włókniny filtracyjne syntetyczne

NF 400P

Specyfikacja techniczna:

  • 100% progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, termicznie łączone, dodatkowo zabezpieczone siatką poliestrową od strony wylotu powietrza
  • w odróżnieniu od włókniny NF 600PS włóknina NF 400P nie jest nasycona specjalnym środkiem klejącym, zwiększającym znacznie chłonność pyłową
  • skuteczność działania materiału od początku do końca okresu użytkowania
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału gwarantuje stabilność wymiarową przez cały okres użytkowania, nawet przy wysokich wartościach przepływu