Włókniny filtracyjne syntetyczne

ECO BLUE

Specyfikacja techniczna:

  • 100% progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, łączone termicznie, fibry niebieskie od strony wlotu powietrza
  • skuteczność działania materiału od początku do końca okresu użytkowania
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału gwarantuje stabilność wymiarową przez cały okres użytkowania, nawet przy wysokich wartościach przepływu